Βιωματική Δράση | Ενδυνάμωση Ομάδας | Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων

Το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων της Δ’ και Ε’ Δημοτικού/IB PYP ολοκλήρωσε βιωματική δράση στο πλαίσιο της τάξης με στόχο την ενδυνάμωση της ομάδας στη νέα της σύνθεση.

Σκοπός της δράσης ήταν οι μαθητές να εργαστούν σε ομαδικό πλαίσιο και κάθε μαθητής/τρια να αναστοχαστεί τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε με τη συνδρομή όλων μας να βελτιωθεί η συνοχή της ομάδας.

Χαρακτηριστικά όπως η ενσυναίσθηση, η συναισθηματική έκφραση, η δημιουργικότητα, η φαντασία, η παροχή βοήθειας του ενός προς τον άλλο, η συνεργασία, ο σεβασμός και η θετική σκέψη είναι μερικές μόνο ενδεικτικές σκέψεις που αναδύθηκαν από τους μαθητές μας.

Οι μαθητές υποστηρίχθηκαν ώστε να κατανοήσουν πως η ισορροπία και η συνοχή σε μια νέα ομάδα απαιτούν την προσπάθεια όλων.

Για την επίτευξη του στόχου τα παιδιά κλήθηκαν να χωριστούν σε τυχαίες ομάδες όπου είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν με νέους συμμαθητές τους, να μοιραστούν και να ακούσουν. Εργαζόμενοι ομαδικά και με παιγνιώδη τρόπο επιστράτευσαν τη φαντασία τους και μέσα από τη σύνθεση των ατομικών τους χαρακτηριστικών δημιούργησαν ένα μαγικό φίλτρο για τη συνεργατικότητα!

Ακολούθησε συμβολική δραματοποίηση για την παρασκευή του φίλτρου τους!

Log in with your credentials

Forgot your details?