Οι Όμιλοι του IB MYP Global Issues Network (GIN) και Model United Nations (MUN) ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στην κρίση νερού!

Οι Όμιλοι του IB MYP Global Issues Network (GIN) και Model United Nations (MUN) ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στην κρίση νερού!

Το 2014 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θέσπισε ως ανθρώπινο δικαίωμα την πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού στερείται αυτού του δικαιώματος ζώντας σε άκρως ανθυγιεινές συνθήκες. Η UNICEF υπολογίζει ότι 1 στα 5 παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε μέρα από ασθένειες που σχετίζονται με την έλλειψη ασφαλούς νερού. Εκτιμάται ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από την ανεπάρκεια νερού καθώς είναι αυτές που επωμίζονται την ανεύρεση και συλλογή του. Η έλλειψη καθαρού νερού επηρεάζει ακόμα και το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση καθώς η επιβαρυμένη υγεία τους αλλά και η έλλειψη προσωπικής υγιεινής δεν τους επιτρέπουν να πάνε σχολείο.

Συνεχίζοντας την κοινωνική του δράση ο όμιλος Global Issues Network (GIN) επιθυμεί να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της κρίσης νερού στην Αφρική. Η ομάδα του ομίλου GIN θα είναι παρούσα στο συνέδριο MUN στις 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για την αγορά και εγκατάσταση μιας δεξαμενής νερού που θα εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων του χωριού Kibiku στην Κένυα. Αυτό το έργο θα εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής σε μια ολόκληρη κοινότητα και θα χαρίσει το χαμόγελο σε πολλά παιδιά.

Η πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, δεν θα έπρεπε να αποτελεί προνόμιο. Ας γίνουμε όλοι μέρος της λύσης!

 

Log in with your credentials

Forgot your details?