Στίβος

Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα μέσα από τη δραστηριότητα του στίβου, ακόμα και στις πολύ μικρές ηλικίες να βιώσουν τη γοητεία του κλασσικού αθλητισμού. Μαθαίνουν πώς να γυμνάζοντα, γιατί και πώς πρέπει να καλλιεργήσουν συγκεκριμένες αθλητικές δεξιότητες.

Η προπονητική που εφαρμόζεται σε αυτές τις γεμάτες σωματικές ιδιαιτερότητες ηλικίες , έχει σαν στόχο την σωστή τεχνική στις βασικές κινήσεις , την καλλιέργεια της νευρομυικής συναρμογής με τη δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων κινητικών συνάψεων. Αξίες όπως η άμιλλα και ο σεβασμός του συναθλητή γίνονται αποδεκτές από τους μικρούς αθλητές μας γιατί προσεγγίζουμε τις δυσκολίες του αθλητισμού με ήπιο , παιδαγωγικό τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Smart τηλ. 210 6030411-18

Log in with your credentials

Forgot your details?