Έρευνα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο CGS | Αποτελέσματα

Τον Μάιο του 2020, το CGS πραγματοποίησε Έρευνα Ικανοποίησης Γονέων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω ηλεκτρονικού, ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο εστάλη σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου.

Στόχος της έρευνας ήταν η ανατροφοδότηση των γονέων και κηδεμόνων όσον αφορά στη λειτουργία και οργάνωση του CGS κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών της χώρας (Mάρτιος – Μάιος 2020), στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάσχεσης της εξάπλωσης της επιδημίας του νέου κορονοϊού.

Η ανταπόκριση και τα αποτελέσματα της έρευνας ξεπέρασαν κάθε προσδοκία μας.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των γονέων το οποίο ανταποκρίθηκε στην έρευνα ήταν 89%, ποσοστό το οποίο θεωρείται εξαιρετικά υψηλό.

Επίσης, το CGS στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση διατήρησε τον γενικό βαθμό ικανοποίησης των γονέων και κηδεμόνων σε πολύ υψηλά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψιν και τα αντανακλαστικά που επέδειξε στο διάστημα των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν μέσα στο σχολικό έτος.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2020-2021, ενώ παράλληλα αποτελούν έναν πολύ σημαντικό δείκτη για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των προγραμμάτων και των πολιτικών μας.

Log in with your credentials

Forgot your details?