Σχολικός εκφοβισμός | Ε’ Δημοτικού

Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού, στο πλαίσιο των δράσεων για τον σχολικό εκφοβισμό, δημιούργησαν τα δικά τους συνθήματα και κατέγραψαν τις πολύτιμες συμβουλές τους.

Ας σταθούμε δίπλα στους στην προσπάθειά τους να εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό.

Ας σταθούμε πλάι τους δίνοντάς του τον απαραίτητο χρόνο και την ανιδιοτελή αγάπη και προσοχή μας, προκειμένου να αφουγκραστούμε τους προβληματισμούς τους, να βοηθήσουμε να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους, να βρίσκουν λύσεις σε τυχόν προβλήματά δικά τους ή του διπλανού τους. Ας είμαστε εκεί για τα παιδιά, με τα παιδιά.

 

Διαβάστε και κρατήστε τα λόγια τους, κρύβουν μεγάλη δύναμη και νόημα…
https://padlet.com/cbesiou/j0o2kinxiabzz2ks

Log in with your credentials

Forgot your details?