Ημερολόγιο

Ολοήμερη Εκδήλωση

1η Φεβρουαρίου | Ημέρα εορτής του Πολιούχου της Παλλήνης Αγίου Τρύφωνα και αργίας

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 19097/Θ1 4-12-2019 και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ.1.ια του 79/2017 Π.Δ. και της αριθμ.79942/ ΓΔ4/21.5.2019 (άρθρο 2) Υ.Α., η 1η Φεβρουαρίου ορίζεται ως: επίσημη ημέρα εορτής του Πολιούχου της Παλλήνης Αγίου Τρύφωνα και αργίας. Ως εκ τούτου, την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα και το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.

Log in with your credentials

Forgot your details?