Στόχοι και Δραστηριότητες

Οι στόχοι της βιβλιοθήκης μας είναι:

 • Να δρα υποστηρικτικά προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου.
 • Να ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια στην αναζήτηση της μάθησης: δηλαδή, όχι μόνο να προσφέρει άφθονες και ποικίλες πηγές , αλλά να βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες εντοπισμού, αξιολόγησης και αξιοποίησης της πληροφορίας.
 • Να τονώσει το ενδιαφέρον και την αγάπη των παιδιών για το βιβλίο και να τα βοηθήσει, μέσα από διαφορετικά ερεθίσματα, να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τα ατομικά τους ενδιαφέροντα.

 

Εξυπηρετώντας τους στόχους αυτούς, σε μια πολύ δραστήρια καθημερινότητα, η ζωή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Μελέτη, έρευνα ή ελεύθερο διάβασμα.
  Τόσο ομαδικά με την τάξη τους, σε ώρα μαθήματος, όσο και ατομικά, σε ώρα διαλείμματος, τα παιδιά όλων των βαθμίδων μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, να κάνουν εργασίες, να διαβάσουν κάτι που επιλέγουν οι ίδιοι.
 • Δανεισμός:
  Οι μαθητές δανείζονται βιβλία, για χρήση εκτός βιβλιοθήκης. Κάθε μαθητής μπορεί να δανείζεται ένα βιβλίο τη φορά, ελληνικό ή ξενόγλωσσο, για χρονικό διάστημα από μία μέχρι δεκαπέντε ημέρες.
 • Ώρα βιβλιοθήκης:
  Για το Νηπιαγωγείο, καθώς και τις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού, υπάρχει ώρα βιβλιοθήκης εντεταγμένη στο εβδομαδιαίο σχολικό πρόγραμμα. Στην ώρα αυτή τα παιδιά παρακολουθούν ανάγνωση παραμυθιού ή διηγήματος, συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με το πρόγραμμα έρευνας της τάξης τους ή ασχολούνται με ελεύθερο διάβασμα της επιλογής τους.
 • Λέσχη Βιβλιοφάγων:
  Η Λέσχη λειτουργεί σε εθελοντική βάση και αριθμεί περί τα διακόσια μέλη κάθε χρόνο. Τα παιδιά διαβάζουν επιλεγμένα βιβλία, ανάλογα με την τάξη τους, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σχετικές με το βιβλίο και βραβεύονται στο τέλος της χρονιάς στη Γιορτή των Βιβλιοφάγων.
 • Προσανατολισμός στη Βιβλιοθήκη – Σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας:
  Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να βρίσκουν τις πηγές που χρειάζονται και εξοικειώνονται με τη χρήση και τη βιβλιογραφική καταγραφή τους. Μαθαίνουν επίσης γιατί και πώς να είναι συνεπείς προς την ακαδημαϊκή εντιμότητα και να αποφεύγουν τη λογοκλοπή.
 • Ερευνητικές εργασίες:
  Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιείται σειρά ερευνητικών εργασιών: Επιλέγονται τα θέματα, εμπλουτίζεται η σχετική βιβλιογραφία και διαμορφώνονται ερωτήσεις. Οι μαθητές αναζητούν το υλικό τους σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές που τους παρέχονται και το επεξεργάζονται είτε επί τόπου είτε εκτός βιβλιοθήκης.
 • Συναντήσεις με ανθρώπους των γραμμάτων (συγγραφείς, εικονογράφους, ερευνητές κλπ.), που παρουσιάζουν το έργο τους και συζητούν με τους μαθητές.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα:
  Αξιοποιούνται, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν μουσεία ή άλλοι οργανισμοί, με δραστηριότητες που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη διδασκόμενη ύλη.

Log in with your credentials

Forgot your details?