Πηγές

Επιδίωξη της Βιβλιοθήκης μας είναι να προσφέρει πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερες αξιόπιστες πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, βοηθώντας τους μαθητές να προσεγγίσουν την πληροφόρηση και να κατακτήσουν, τελικά, τη γνώση.

Log in with your credentials

Forgot your details?