Ανακαλύπτοντας την τάξη μας

Στο πλαίσιο του προγράμματος “CGS for Student Success” προέκυψε από τους μαθητές η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πυλώνα “Students to Parents”, όπου οι μαθητές γίνονται υπεύθυνοι για τη μάθησή τους και αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο. Ενημερώνονται, συζητούν, συμβουλεύουν, καθοδηγούν και ενημερώνουν για τα ζητήματα της σχολική ζωής.

Με τη δημιουργία αυτού του νέου πυλώνα, οι μαθητές του Δημοτικού ΙΒ/PYP την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου ολοκλήρωσαν τη δράση «Ανακαλύπτοντας την τάξη μου». Κατά τη διάρκεια της «ανακάλυψης», συζήτησαν και κατέγραψαν τις συμφωνίες, τις λειτουργίες της τάξης, τα μαθήματα, τον τρόπο μελέτης καθώς και τα προγράμματα έρευνας που θα τους απασχολήσουν τη φετινή χρονιά. Έχοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια ανέλαβαν ενεργό ρόλο και παρουσίασαν στην οικογένεια τους την καθημερινότητά τους ως μαθητές στο CGS.

Χαμόγελα ευτυχίας διαγράφτηκαν στα πρόσωπα τους, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης! Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτούς!

Log in with your credentials

Forgot your details?