Εβδομάδα πειραματικών επιστημών Γ’ Γυμνασίου (16.12.21-22.12.21)

«Δεν έχει σημασία πόσο όμορφη είναι η θεωρία σου, δεν έχει σημασία πόσο έξυπνος είσαι. Αν δεν συμφωνεί με το πείραμα, είναι λάθος». Στην φράση αυτή του νομπελίστα φυσικού Richard Feynman, συνοψίζεται η βασική παραδοχή της Πειραματικής Μεθόδου, της διαδικασίας που όλοι οι επιστήμονες έχουν συμφωνήσει να ακολουθούν ώστε να ελέγχουν την ορθότητα των υποθέσεών τους.

Στο πλαίσιο της  εβδομάδας των Πειραματικών Επιστημών οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου εφάρμοσαν την Πειραματική Μέθοδο και μελέτησαν την Χημεία των καθαριστικών. Έμαθαν τα είδη των ρύπων, τι είναι το σαπούνι και με ποιον τρόπο δρα. Αναρωτήθηκαν για τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του πλυσίματος των ρούχων, όπως η ποσότητα και το είδος του σαπουνιού, η θερμοκρασία του νερού, ο χρόνος πλύσης κλπ. Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες, σχεδίασαν ένα πείραμα για να ελέγξουν τις υποθέσεις τους, το εκτέλεσαν, ανέλυσαν τα αποτελέσματα και κατέληξαν σε συμπεράσματα.

Log in with your credentials

Forgot your details?