Η συνέχεια στο Δημοτικό

Ολοκληρώνοντας την φοίτησή του στο CGS το παιδί έχει όλες τις δεξιότητες και ικανότητες και την απαιτούμενη ετοιμότητα, που χρειάζεται, για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του PYP-Δημοτικού.

Η στενή συνεργασία Νηπιαγωγείου και Δημοτικού και η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων βοηθούν το παιδί vα περάσει ομαλά στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Η κοινή εκπαιδευτική φιλοσοφία και η συνέχεια των προγραμμάτων εξασφαλίζουν ανώδυνη μετάβαση στο νέο επίπεδο. Το παιδί γνωρίζει το μελλοντικό του περιβάλλον, εξοικειώνεται με χώρους και πρόσωπα του σχολείου και προσαρμόζεται γρηγορότερα και καλύτερα στις καινούργιες συνθήκες.

Στo πλαίσι0 της συνεχούς συνεργασίας Νηπιαγωγείου-Δημοτικού πραγματοποιούνται:

  • Ανταλλαγές επισκέψεων παιδιών και δασκάλων μεταξύ των δύο επιπέδων
  • Συμμετοχή νηπιαγωγών και δασκάλων σε κοινά σεμινάρια
  • Κοινές συνεδριάσεις ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ νηπιαγωγών και δασκάλων
  • Κοινές δραστηριότητες και εκδηλώσεις

Log in with your credentials

Forgot your details?