Όμιλοι Δημοτικού 2016-17

clubs_myp_16-17

Η ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από ποικίλα ερεθίσματα αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της φιλοσοφίας του Προγράμματος PYP. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν Όμιλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων για τους μαθητές/τριες του Δημοτικού.

Οι Όμιλοι εντάσσονται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα μαθημάτων και λειτουργούν κάθε Τετάρτη την 4η ώρα (10:55-11:40) για Α έως Δ Δημοτικού και κάθε Δευτέρα την 3η ωρα (10:10 – 10:55) η Ε- ΣΤ Δημοτικού.

Όλοι οι μαθητές/τριες, με την ενεργή συμμετοχή τους στους Ομίλους, έχουν την ευκαιρία να:

  • να αναπτύξουν ταυτόχρονα την ατομική πρωτοβουλία και τη συλλογικότητα/ ομαδικό πνεύμα
  • να «εξειδικευτούν» σε πεδία ενδιαφερόντων τους
  • ανακαλύψουν και να αναπτύξουν ιδιαίτερες κλίσεις, δεξιότητες και ταλέντα
  • διευρύνουν τους ορίζοντές τους
  • ασχοληθούν με αντικείμενα που τους αρέσουν
  • καλλιεργήσουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη
  • αποκτήσουν νέα ενδιαφέροντα

 

Η λειτουργία τους για τις τάξεις Α εως Δ Δημοτικού πραγματοποιείται σε 2 κύκλους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο πρώτος κύκλος αφορά σε διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο, ενώ ο δεύτερος από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μαϊο. Κάθε μαθητής έχει δυνατότητα επιλογής ενός ομίλου για κάθε κύκλο.

Δηλώσεις Συμμετοχής έως Δευτέρα 17.10.2016.

Πληροφορίες : dim456@cgs.edu.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?