Παράδοση σχολικών ειδών σε Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων

Την  Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι της Στ’ Δημοτικού βοήθησαν στη μεταφορά των σχολικών ειδών που συγκεντρώθηκαν από τους μαθητές/τριες της τάξης στο  πλαίσιο του προγράμματος έρευνας “Υπάρχει ένας τόπος για τον καθένα μας”.

Τα σχολικά είδη παραδόθηκαν στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σχιστού για τις ανάγκες των ανήλικων προσφύγων του κέντρου.

 

Log in with your credentials

Forgot your details?