Πειραματικές Επιστήμες στη Γ’ Γυμνασίου

Η διδασκαλία των πειραματικών επιστημών έχει στον πυρήνα της την εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου, που αποτελεί το μοναδικό εργαλείο επιβεβαίωσης ή διάψευσης οποιασδήποτε επιστημονικής υπόθεσης και εφαρμόζεται από όλους τους επιστήμονες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου από τους μαθητές έχει πολλαπλά οφέλη και τους βοηθά να αναπτύξουν οργανωμένη και αναλυτική σκέψη, λογική επιχειρηματολογία, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων καθώς και  επεξεργασίας δεδομένων και παρουσίασης και συνδέεται άμεσα με τη παιδαγωγική φιλοσοφία του MYP και την εκπαίδευση STEM.

Το CGS, στα πλαίσια της εφαρμογής του MYP, ενισχύει τη διερευνητική μάθηση στις πειραματικές επιστήμες και προσφέρει μια επιπλέον διδακτική ώρα την εβδομάδα στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, με στόχο οι μαθητές σε μικρές ομάδες 3-4 ατόμων να διερευνήσουν πειραματικά ένα πρωτότυπο ερευνητικό ερώτημα, να στήσουν την κατάλληλη πειραματική διάταξη, να αναλύσουν τα πειραματικά δεδομένα και να καταλήξουν σε επιστημονικά τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους τίτλους των ερευνητικών εργασιών των μαθητών:

Μελέτη του μικροβιακού φορτίου σε διαφορετικούς τύπους κοινόχρηστων επιφανειών σε σχολικές εγκαταστάσεις.

Μελέτη της επίδρασης του ηλιακού φωτός, του αέρα και των αερίων που εκλύονται από μήλο στην ωρίμανση καρπών μπανάνας.

Μελέτη του ιξώδους διαλυμάτων ζάχαρης διαφορετικής συγκέντρωσης.

Μελέτη της επίδρασης της κλίμακας του γκρι στην αύξηση της θερμοκρασίας ενός σώματος που εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κατασκευή και μελέτη «Βαρυτικού οχήματος».

Μελέτη της καθαριστικής ικανότητας απορρυπαντικών.

Οι περισσότερες ομάδες έχουν ολοκληρώσει τις μετρήσεις τους και βρίσκονται τώρα στη φάση της ανάλυσης και καταγραφής των αποτελεσμάτων. Όλες οι πειραματικές δραστηριότητες θα καταλήξουν στη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας κατά τα πρότυπα των επιστημονικών άρθρων, ενώ 5 από αυτές έχουν ήδη επιλεγεί και αποσταλεί για συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ΕΚΦΕ Δημόκριτος στις 11, 12 Μαρτίου 2017 και όπου οι μαθητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα πραγματικό μαθητικό επιστημονικό συνέδριο. Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://geodimako6.wixsite.com/studentconference

 

 

Log in with your credentials

Forgot your details?