Πρόγραμμα επιμόρφωσης Erasmus+ 2016

Το Νοέμβριο του 2015 εκρίθηκε από το ΙΚΥ σχέδιο επιμόρφωσης με τίτλο “Από τις συνιστώσες στη συνισταμένη: ενισχύοντας τη διδασκαλία και τη μάθηση με προσέγγιση STEM από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο”.

Το σχέδιο του σχολείου είναι να ενδυναμώσει μέσα από τις συνιστώσες (τα στοιχεία που συνθέτουν τη φιλοσοφία και την προσέγγιση STEM: φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, τεχνολογία, μηχανική) τη συνισταμένη, δηλαδή τη διδασκαλία και τη μάθηση στο σύνολό της, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο.

Οι δραστηριότητες κινητικότητας που επιλέχθηκαν για ολόκληρο το ακαδημαικό έτος αφορούν δράσεις επιμόρφωσης και σεμινάρια, ωστόσο καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών που θα μπορέσουν να δώσουν στους εκπαιδευτικούς γνώσεις και δεξιότητες αλλά και την αυτοπεποίθηση να ενσωματώσουν στην καθημερινή διδασκαλία τους πρακτικές και προσεγγίσεις STEM, ακόμα και σε μαθήματα που εκ πρώτης όψης δεν φαίνονται σχετικά.

Οι κινητικότητες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής:

α) Collaboration and Augmented Reality for the Future Classroom and Staffroom (Belgium)

b) Tap-Swipe-Pinch into STEM (Estonia)

c)Get up with natural sciences (Finland)

d) Sports Education (Italy)

e) Using iPads in mathematics and science classes in high schools (Austria)

f) Maths and Music ( Spain)

g) Interactive technologies for the future classroom (Belgium)

 

Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του άξονα ΚΑ1: Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης του Erasmus+ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στιγμιότυπα από τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών: https://flic.kr/s/aHskBW6PmP

Log in with your credentials

Forgot your details?