Πρόγραμμα έρευνας Α δημοτικού

Οι μαθητές της Α δημοτικού, κατά τη διάρκεια του προγράμματος έρευνας “Εμείς κι ο κόσμος”, στο μάθημα της θεατρικής αγωγής, δραματοποίησαν το παραμύθι “Ο Χάρης και ο Φάρις”, όπου ήρθαν σε επαφή με την έννοια “πρόσφυγας” και τα δικαιώματα του παιδιού. Έπαιξαν σκηνές από την ιστορία και μέσα από θεατρικές τεχνικές, ανακάλυψαν τη δύναμη της φιλίας, πέρα από σύνορα, γλωσσικούς περιορισμούς και προκαταλήψεις.

Log in with your credentials

Forgot your details?