Συνεργασία με σχολείο στην Ινδονησία

Ένας κύριος στόχος του Primary Years Programme είναι οι μαθητές να αποκτήσουν διεθνή κουλτούρα, δηλαδή να είναι ανοιχτόμυαλοι, να αποδέχονται και να σέβονται άλλους πολιτισμούς και πεποιθήσεις. Απώτερος σκοπός είναι οι μαθητές να αναλάβουν δράση μέσω συζητήσεων και συνεργασιών για να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο ειρηνικού κόσμου.  

Την περίοδο αυτή που διανύσαμε, οι μαθητές της ENL τάξης των Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού IB/PYP ξεκίνησαν μια συνεργασία με το σχολείο Binus School Serpong  στην Ινδονησία. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, οι μαθητές και των δύο σχολείων αντάλλαξαν πληροφορίες για την πολιτισμική τους ταυτότητα. Οι μαθητές του CGS ΙΒ/PYP επικεντρώθηκαν στην αρχαία Ελλάδα και δημιουργήσαν υλικό για την τέχνη, την εκπαίδευση, τους διαφορετικούς πολιτισμούς, την καθημερινή ζωή, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη Δημοκρατία. Οι μαθητές του Binus IB/PYP επικεντρώθηκαν στα ήθη και έθιμα της Ινδονησίας και παρουσίασαν σημαντικές πτυχές της καθημερινής τους ζωής.  

Η κορύφωση της δράσης ήταν η ζωντανή σύνδεση των μαθητών με το σχολείο της Ινδονησίας. Οι μαθητές παρουσίασαν το σχολείο τους, αντάλλαξαν πληροφορίες για το υλικό που είχαν λάβει, έμαθαν καινούργιες λέξεις/φράσεις και καλλιέργησαν την πολυπολιτισμική αντίληψη και τη διεθνή κουλτούρα.  

Terimah Kasih Binus School Serpong banyak atas kerjasama yang indah ini!  

Ευχαριστούμε πολύ το Binus School Serpong για αυτήν την υπέροχη συνεργασία!  

Το CGS συνεχίζει να χτίζει γέφυρες γνώσης, επικοινωνίας και συνεργασίας, συνδέοντας τους μαθητές με τον κόσμο που τους περιβάλλει. 

Log in with your credentials

Forgot your details?