Βιωματικό εργαστήριο στο μάθημα των Μαθηματικών

Στο μάθημα των Mαθηματικών της Α’ Γυμνασίου/IB ΜΥP πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο με στόχο την παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. θέμα: Ζωγραφίζω ότι αισθάνομαι για το μάθημα των μαθηματικών.

Διδακτικοί στόχοι – επιθυμητά αποτελέσματα:
Οι μαθητές κάνοντας χρήση κατάλληλων υλικών-εργαλείων των εικαστικών τεχνών, εξέφρασαν τις σκέψεις τους για το μάθημα των Μαθηματικών.

Μέσα από αυτήν την διαδικασία οι μαθητές κλήθηκαν να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και να συνειδητοποιήσουν ότι μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς με τους συμμαθητές τους για το μάθημα. Να κατανοήσουν ότι η τέχνη και εικαστική έκφραση είναι ένας σημαντικός τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων αλλά και μέσο απόκτησης και εμπέδωσης γνώσης στο σχολείο. Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών.

Log in with your credentials

Forgot your details?