Βrain Hemisphere Hat: Γνωρίζοντας τις λειτουργίες του εγκεφάλου

Οι μαθητές του Oμίλου της A’Γυμνασίου/IB ΜΥΠ, “Growth Mindset” γνώρισαν μέσω της δημιουργίας του brain hat τις λειτουργίες του δεξιού και αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου και κατανόησαν πως και τα δύο συνδέονται με το μεσολόβιο, μια πυκνή δέσμη νευροαξόνων που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δυο ημισφαιρίων. Το δεξί ημισφαίριο διαθέτει μεγάλα χαρίσματα (φαντασία, δημιουργικότητα), όμως, χρειάζεται το αριστερό για να τα εκφράσει λεκτικά (αναλυτική σκέψη, ομιλία). Οι μαθητές κατέληξαν στη διαπίστωση πως ακόμη και στην περίπτωση των δυο ημισφαιρίων υπάρχει συνεργασία και επικοινωνία, ώστε ο άνθρωπος να έχει μια ισορροπημένη και αρμονική σχέση με τον εαυτό του!

Log in with your credentials

Forgot your details?