Ταμείο Αρωγής & Υποτροφιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΩΓΗΣ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  2017-18

Το Ταμείο Αρωγής και Υποτροφιών του CGS  προσφέρει υποτροφίες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου/MYP, στην Α΄ Λυκείου/MYP,  Β΄ Λυκείου και στο ΙΒ Diploma Programme για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

5 Ολικές  και έως 10 Μερικές  Υποτροφίες για την Α΄Γυμνασίου/MYP

3 Ολικές  και έως 10 Μερικές Υποτροφίες για την Α’ Λυκείου/MYP

2 Oλικές και 2 Μερικές Υποτροφίες για τη Β’ Λυκείου

2 Ολικές και 3 Μερικές Υποτροφίες για το IB Diploma Programme

  • Η χορήγηση Ολικής Υποτροφίας προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%.
  • Η χορήγηση Μερικής Υποτροφίας (50%)  προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 60%.
  • Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των βαθμολογικών κριτηρίων, ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός θα χορηγηθεί ποσοστιαία ανάλογα με την προσπάθεια των επιτυχόντων.

 

 

Οι υποψήφιοι μαθητές θα αξιολογηθούν το Σάββατο, 1 Απριλίου 2017 στα παρακάτω μαθήματα:

Α΄ Γυμνασίου/MΥP

&

Α΄ Λυκείου/MYP

Β΄ Λυκείου
Θετικές Επιστήμες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Μαθηματικά Αρχαία
Αγγλικά Φυσικές Επιστήμες Λογοτεχνία / Ιστορία

 

IB Diploma Programme Μαθήματα Διάρκεια
Αγγλικά ΜΕΡΟΣ Α : Ανάλυση κειμένου

ΜΕΡΟΣ Β : Έκθεση

1 ώρα
Μαθηματικά ΜΕΡΟΣ Α : 8‐10 ασκήσεις πολλαπλών επιλογών

ΜΕΡΟΣ Β: 4‐5 αναλυτικές ασκήσεις (στα ελληνικά/ αγγλικά)

1 ώρα
Τεστ λογικής σκέψης 5 ασκήσεις πολλαπλών επιλογών ( στα αγγλικά) 30 λεπτά

 

Οι υποψήφιοι της Β΄ Λυκείου μπορούν να επιλέξουν να εξετασθούν είτε στις Θετικές επιστήμες είτε στις Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται σε συγκεκριμένη ύλη, ως εκ τούτου είναι επαρκές το γνωστικό φορτίο που ήδη έχουν, σε κάθε κατηγορία, από τις προηγούμενες τάξεις

Στο τέλος της σελίδας επισυνάπτονται δείγματα ασκήσεων για το test υποτροφιών για την εισαγωγή στην Α’ Γυμνασίου, τη Β’Λυκειου και το IB Diploma Programme.

Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες στο τεστ αξιολόγησης θα κληθούν στη συνέχεια σε προσωπική συνέντευξη.

Ημερομηνία Aξιολόγησης: Σάββατο, 1 Απριλίου 2017
Ώρα Προσέλευσης: 8.30 π.μ.
Ώρα Έναρξης: 9.30 π.μ.
Διάρκεια Αξιολόγησης: 3 ώρες ( 1 ώρα ανά μάθημα )

Για τη συμμετοχή τους στα τεστ υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Aίτηση Χορήγησης Υποτροφίας και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα, στο Ταμείο Αρωγής & Yποτροφιών το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 27 Mαρτίου   2017.

Αιτήσεις Υποτροφιών για Μαθητές του CGS

Αιτήσεις Υποτροφιών για Μαθητές άλλων σχολείων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στo scholarship@cgs.edu.gr.

Attachments

Log in with your credentials

Forgot your details?