Πρόγραμμα

Ώρα / Ημέρα 1η μέρα 2η μέρα 3η μέρα 4η μέρα 5η μέρα
08:30-09:00  Προσέλευση Προσέλευση Προσέλευση Προσέλευση Προσέλευση
09:30-11:00  Δραστηριότητα Δραστηριότητα Extra Curriculum Δραστηριότητα Δραστηριότητα
11:00-11:30  Διάλειμμα/ Δεκατιανό Διάλειμμα/ Δεκατιανό Διάλειμμα/ Δεκατιανό Διάλειμμα/ Δεκατιανό Διάλειμμα/ Δεκατιανό
11:30-13:00  Δραστηριότητα Δραστηριότητα Extra Curriculum Δραστηριότητα Δραστηριότητα
13:00-13:30  Φαγητό Φαγητό Φαγητό Φαγητό Φαγητό
13:30-15:00  Δημιουργικές δραστηριότητες Δημιουργικές δραστηριότητες Δημιουργικές δραστηριότητες Δημιουργικές δραστηριότητες Διαγωνισμός
15:30  Αποχώρηση Αποχώρηση Αποχώρηση Αποχώρηση Αποχώρηση

Log in with your credentials

Forgot your details?