Δραστηριότητες Νανοτεχνολογίας: Clean room και φωτολιθογραφία

Την Πέμπτη 6 Απριλίου ομάδα μαθητών από τη ΣΤ’ Δημοτικού και την Α’ Γυμνασίου συμμετείχε σε δραστηριότητες νανοτεχνολογίας στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental που διοργάνωσε τo τμήμα ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών υπολογιστών του University of Southampton.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές μυήθηκαν στη διαδικασία ενδυμασίας για είσοδο σε εργαστήρια καθαρού χώρου (clean room). Στα εργαστήρια αυτά όπου παράγονται μικρο- και νανο-ηλεκτρονικές διατάξεις, η αποδεκτή περιεκτικότητα σωματιδίων του αέρα είναι μόλις 12 σωματίδια ανά κυβικό μέτρο, ενώ σε εξωτερικούς χώρους ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια σωματίδια στον ίδιο όγκο.

Στη συνέχεια οι μαθητές πειραματίστηκαν με τη φωτολιθογραφία, μια τεχνική όπου το φως
χρησιμοποιείται για να μεταφερθεί ένα σχέδιο πάνω σε ένα υλικό-υπόστρωμα και δημιούργησαν το σχέδιο της επιλογής τους.
Στις μέρες μας,
η φωτολιθογραφία είναι η επικρατούσα τεχνική που εφαρμόζονται στην παραγωγή
ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μικρο- και νανο- κλίμακας όπως είναι οι
κεντρικές μονάδες επεξεργασίας στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (CPU).

Log in with your credentials

Forgot your details?