Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας

Οι μαθητές Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού του Ομίλου «Νανοτεχνολογία» επισκέφθηκαν το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος.

Κύριος στόχος της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές από κοντά ένα από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας, να μιλήσουν με τους επιστήμονες και να ξεναγηθούν σε εξειδικευμένα ερευνητικά εργαστήρια.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες τους έκαναν παρουσίαση σχετικά με την εξέλιξη της Νανοεπιστήμης και της Νανοτεχνολογίας, έγινε επίδειξη μικρών πειραμάτων με τη χρήση νανϋλικών και ξεναγήθηκαν σε εργαστήρια του τομέα Μικροηλεκτρονικής. Τέλος, είδαν από κοντά το “διάσημο” δισκίο πυριτίου με χαραγμένη ολόκληρη την Οδύσσεια (σε πρωτότυπο και μετάγραφη) με ηλεκτρονική λιθογραφία!

Log in with your credentials

Forgot your details?