Όμιλος «Νοιάζομαι, Δρω για το περιβάλλον που ζω»

Με αφορμή τους πρόσφατους εκτεταμένους καύσωνες και ταυτόχρονα ραγδαίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες φαίνεται ότι λόγω της κλιματικής αλλαγή τέτοιες περίοδοι θα επαναλαμβάνονται σε συχνότερη βάση. Ο Όμιλος «Νοιάζομαι, Δρω για το περιβάλλον που ζω» στοχεύσει στον στον περιβαλλοντικό γραμματισμό των μαθητών με σκοπό την δραστηριοποίησή τους. Οι μαθητές ερευνούν διεθνείς και τοπικές οργανώσεις που αφιερώνουν τη δράση τους στην προστασία του πλανήτη και στοχεύουν να γίνουν μέλη αυτών ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας τη σχολική κοινότητα μέσα από παρουσιάσεις.

Log in with your credentials

Forgot your details?