Ρομποτικοί βραχίονες

Οι ρυθμοί παραγωγής στη σύγχρονη βιομηχανία χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, ακρίβεια και προσαρμοστικότητα. Ο ρομποτικός βραχίονας, έχει κερδίσει μία σημαντική θέση στη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Οι τύποι του ρομποτικού βραχίονα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την πολυπλοκότητα των κινήσεων που μπορεί να κάνει, την ακρίβεια των κινήσεων αυτών, τη δυσκολία στο χειρισμό του, κ.ά. Ένας ρομποτικός βραχίονας κατασκευάζεται για να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες αυτοματοποιημένες (ή όχι) κινήσεις στη γραμμή παραγωγής ενός βιομηχανικού προϊόντος (π.χ. ενός αυτοκινήτου).

Οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, στο μάθημα Τεχνολογία (Design & Technology), είχαν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν ένα ρομποτικό βραχίονα με απλά υλικά, ο οποίος να είναι σε θέση να πιάσει και να μετακινήσει ένα άδειο πλαστικό ποτήρι από το ένα θρανίο στο άλλο.

Log in with your credentials

Forgot your details?