Το μεγαλείο της φύσης

Οι μαθητές του Προνηπιαγωγείου ασχολούνται με το Πρόγραμμα Έρευνας «Πώς μοιραζόμαστε τον πλανήτη», με τίτλο “Το μεγαλείο της φύσης”, στο πλαίσιο του οποίου οι μικροί μας μαθητές θα απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με το φυσικό περιβάλλον, τί συναντάμε στη φύση, τί χρειάζεται ένα φυτό για να μεγαλώσει και τί μπορούμε να προσφέρουμε στο περιβάλλον. Ανακαλύπτουν με βιωματικό τρόπο πώς λειτουργεί το περιβάλλον. Μιλούν για τα μέρη των φυτών και τί χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Στόχος είναι μετά την παρατήρηση να περάσουν σε δράσεις (π.χ. τα παιδιά να φροντίζουν ένα φυτό στην τάξη για να μεγαλώσει, να μεταφυτεύσουν λουλούδια, μικρά δέντρα) παρακινώντας και τις υπόλοιπες τάξεις να συνταχθούν μαζί τους για ένα πράσινο μέλλον.

Ο κήπος του CGS Kindergarten προσφέρει καθημερινά στους μικρούς μαθητές αμέτρητα ερεθίσματα εξερεύνησης, συλλογής, παρατήρησης και επεξεργασίας των φυσικών στοιχείων. Κάθε ημέρα στο σχολείο μάς δίνει την ευκαιρία να ανακαλύπτουμε το φυσικό περιβάλλον και τις αλληλεπιδράσεις των οργανισμών μέσα σε αυτό.

Log in with your credentials

Forgot your details?