Όμιλος «Let’s Go Green»

Μαθητές της Ε’ Δημοτικού μέσω του Ομίλου «Let’s Go green» ερευνούν τα απορρίμματα που δημιουργούνται στο σχολείο, μαθαίνουν να τα ταξινομούν και επισκέπτονται το Κέντρο Ανακύκλωσης προς περαιτέρω ενημέρωση με στόχο να επιστρέψουν τη γνώση τους αυτή στη σχολική κοινότητα. Δημιουργούν σταθερούς σταθμούς ενημέρωσης εντός του CGS και σε συγκεκριμένες ημέρες/ώρες ενημερώνουν τους μαθητές για τον ορθό τρόπο ανακύκλωσης των υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί). Το επόμενο διάστημα θα δημιουργήσουν κάδους ανακύκλωσης στις αυλές του Δημοτικού σε μια προσπάθεια το σύνολο των μαθητών να μάθουν σταδιακά να ταξινομούν τα απορρίμματά τους στον σωστό κάδο.

Log in with your credentials

Forgot your details?