Τέχνες

Η καλλιτεχνική ευαισθητοποίηση, και η πολιτιστική καλλιέργεια μέσα απο την εκμάθηση των τεχνών ανήκουν στους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου μας. Οι μαθητές μας εχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα ολοκληρωμένο προγράμμα τεχνών στο οποίο διδάσκουν έμπειροι καλλιτέχνες-παιδαγωγοί με μακρά εμπειρία στο αντικείμενό τους. Ειδικό βάρος δίνεται στην διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάλογα με την ηλικία του καθε μαθητή με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτά ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Log in with your credentials

Forgot your details?