Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Με αφορμή τα 15 χρόνια λειτουργίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 18 μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου θα επισκεφτούν το ΕΜΠ όπου θα τους γίνει μια σύντομη παρουσίαση της ΣΕΜΦΕ, και στη συνέχεια θα ξεναγηθούν στα εκπαιδευτικά Eργαστήρια των Τομέων και θα παρακολουθήσουν σύντομες επιδείξεις πειραμάτων.

Log in with your credentials

Forgot your details?