Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα

Στον αιώνα που ζούμε, οι περισσότεροι πλέον τομείς της ζωής μας υποστηρίζονται από τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και το Διαδίκτυο.

Η Πληροφορική είναι, κατά κύριο λόγο, η επιστήμη που διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο η σύλληψη μιας ιδέας μπορεί να φτάσει στην υλοποίησή της, με μια σειρά τυπικών λογικών βημάτων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου. Η εκπαίδευση στους Η/Υ δεν περιορίζεται στην απλή χρήση εργαλείων και εφαρμογών περιορισμένου ειδικού σκοπού, αλλά βοηθά τον αυριανό πολίτη της σύγχρονης κοινωνίας να καινοτομεί και να υλοποιεί τις σκέψεις και τις ιδέες του.

Κάθε αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή διέπεται από έναν κώδικα. Ο προγραμματισμός είναι καθοριστικός για την κατανόηση ενός υπερσυνδεδεμένου κόσμου.

Για τους λόγους αυτούς, το σχολείο μας έχει εντάξει την ενότητα του προγραμματισμού, ως τη σημαντικότερη ενότητα του μαθήματος της Σχεδίασης (Πληροφορικής/Τεχνολογίας). Στόχος μας είναι η εκμάθηση της ανάπτυξης κώδικα, η ανάπτυξη εφαρμογών και η υλοποίηση project, βάσει του κύκλου σχεδίασης, με τη χρήση των προγραμματιστικών εφαρμογών.

Μια ακόμη δράση πραγματοποείται στα πλαίσια της νέας Ακαδημίας STEM των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα, για τους μαθητές IB MYP (Γυμνασίου – Α’ Λυκείου), με αφορμή την Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα και δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην ανάπτυξη ιστοσελίδας και στη χρήση γλώσσας προγραμματισμού με στόχο τη δημιουργία ενός παιχνιδιού.

coding

Log in with your credentials

Forgot your details?