Η γεωγραφία αλλιώς: Γη και Ηλιακό Σύστημα στην ΣΤ Δημοτικού

Η πρώτη ενότητα της Γεωγραφίας της Στ΄ ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι μαθητές μελέτησαν τη Γη ως ουράνιο σώμα, έμαθαν για τις κινήσεις της (περιστροφή – περιφορά) και το πώς αυτές οι συνδέονται με την εναλλαγή ημέρας-νύχτας και τις εποχές. Στο πλαίσιο του μαθήματος κατασκεύασαν ομοιώματα της Γης όπου απεικονίζονταν οι πόλοι, ο 1ος μεσημβρινός και ο Ισημερινός χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους. Τέλος, εντόπισαν τη Γη μέσα στο ηλιακό σύστημα  και κατασκεύασαν μακέτες του ηλιακού μας συστήματος οι οποίες εκτέθηκαν στο σχολείο.

20151127_125834

Log in with your credentials

Forgot your details?