Ρομποτική στο Δημοτικό

Στα πλαίσια του μαθήματος Νέων Τεχνολογιών οι μαθητές/τριες των Δ’, Ε’ και Στ’ Δημοτικού συμμετείχαν σε δραστηριότητες ρομποτικής, χρησιμοποιώντας το πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego WeDo.

Η ρομποτική συνδυάζει την μηχανική κατασκευή ενός ρομπότ και τον προγραμματισμό του με κατάλληλο κώδικα.

Στόχος των δραστηριοτήτων ήταν τα παιδιά να κατασκευάσουν ένα μικρό ρομπότ από Lego (ακολουθώντας αρχικά οδηγίες και με σταδιακή αυτονόμηση να δημιουργήσουν τις δικές τους ρομποτικές κατασκευές), τις οποίες έπρεπε μετά να προγραμματίσουν, γράφοντας τον κατάλληλο κώδικα στην πλατφόρμα Lego WeDo. Στο τέλος της διαδικασίας, έπρεπε να παρουσιάσουν την ρομποτική τους κατασκευή στην υπόλοιπη τάξη, επιδεικνύοντας τους ρομποτικούς αυτοματισμούς της.

Robotics_Activities

Log in with your credentials

Forgot your details?