Τεχνολογία και Robots

Στα πλαίσια του Προγράμματος Έρευνας “Τεχνολογία” και κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Νέων Τεχνολογιών οι μαθητές/τριες  Δημοτικού συμμετείχαν σε project προγραμματισμού (Coding).

Χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν να προγραμματίσουν και να γράψουν κώδικα σε κατάλληλη σχηματική γλώσσα προγραμματισμού καθοδηγώντας ένα ρομπότ-μέλισσα (BeeBot) σε συγκεκριμένες διαδρομές.

Πιο συγκεκριμένα, η κάθε ομάδα έπρεπε να συνεργαστεί και να δώσει λύση σε  τέσσερα (4) σενάρια εργασίας.  Κάθε σενάριο εργασίας περιέγραφε μία διαφορετική διαδρομή για το BeeBot. Για κάθε σενάριο η ομάδα έπρεπε να εναλλάσσει τέσσερις (4) ρόλους, οι οποίοι ήταν:

·       Εκφωνητής και ελεγκτής σεναρίου

·       Συντάκτης για το πρόχειρο φύλλο εργασίας

·       Χειριστής του Beebot

·       Συντάκτης  του τελικού φύλλου εργασίας

Στόχος του project προγραμματισμού ήταν η σωστή συνεργασία των μελών της κάθε ομάδας, αλλά και ο σωστός καταμερισμός εργασιών (σύμφωνα με το ρόλο που είχε ο/η κάθε μαθητής/τρια), ώστε να αναπτυχθεί ο βέλτιστος κώδικας για την επίλυση του κάθε σεναρίου.

Technology_and_Robots

Log in with your credentials

Forgot your details?