Οι μαθητές του MYP που συμμετέχουν στον όμιλο Φυσικής επισκέφτηκαν το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 μαθητές του MYP οι οποίοι συμμετέχουν στον όμιλο Φυσικής του CGS επισκέφτηκαν το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στην Αγ. Παρασκευή. Αρχικά περιηγήθηκαν στην έκθεση των δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. και στη συνέχεια ενημερώθηκαν από δυο ειδικούς ερευνητές στο χώρο της Βιβλιοθήκης του κέντρου σχετικά με τις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου στους τομείς της πυρηνικής φυσικής, πυρηνικής βιολογίας και χημείας καθώς και πυρηνικής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνίας. Γνώρισαν επίσης από κοντά τη λειτουργία του ερευνητικού πυρηνικού αντιδραστήρα των 5ΜW και τη συνεισφορά του στην ιατρική και στην έρευνα υλικών.

Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το χώρο του επιταχυντή φορτισμένων σωματίων, όπου ειδικός επιστήμονας μας ξενάγησε στο χώρο της “μηχανής”, είδαμε την πηγή φορτισμένων ιόντων, καταλάβαμε, με τις δικές μας ερωτήσεις, τη λειτουργία του επιταχυντή, το πώς πετυχαίνουν το απαραίτητο “κενό” στους σωλήνες επιτάχυνσης και τους μαγνήτες που χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς. Τέλος, ξεναγήθηκαν στους πειραματικούς χώρους, όπου γνώρισαν τις διατάξεις στις οποίες γίνονται οι κατάλληλες μετρήσεις.

Log in with your credentials

Forgot your details?