Τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχεδίασης (Πληροφορικής/Τεχνολογίας) του ΜΥΡ δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες με τρόπο δημιουργικό, αποτελεσματικό και δεοντολογικά ορθό.

Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δίνουν λύσεις σε προβλήματα και να αναπτύσσουν ψηφιακά προϊόντα με χρήση του κύκλου σχεδίασης MYP, ενισχύει τη δημιουργική και αλγοριθμική τους σκέψη, μέσω της διδασκαλίας προγραμματισμού και της ανάπτυξης εφαρμογών, συνδυάζει γνώσεις που έχουν αποκτήσει στα μαθήματα των Μαθηματικών και των Πειραματικών Επιστημών και ακολουθεί τη φιλοσοφία και τις αρχές του STEM.

Κατά τη διάρκεια του Α’ Τετραμήνου του σχολικού έτους 2016-17, οι μαθητές του ΜΥP2 – A’ Γυμνασίου, ακολούθησαν τα στάδια του κύκλου σχεδίασης, ερεύνησαν, ανέπτυξαν τις ιδέες τους και υλοποίησαν ένα τρισδιάστατο αντικείμενο για την τακτοποίηση των ακουστικών τους.

Μέσω της υλοποίησης του project, εξασκήθηκαν στη χρήση της εφαρμογής σχεδίασης και εξοικειώθηκαν με τις τεχνικές σχεδίασης σε 3 διαστάσεις. Γνώρισαν στην πράξη την εφαρμογή της κλίμακας και της προοπτικής.

Επιπλέον γνώρισαν τον τρόπο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά της τρισδιάστατης εκτύπωσης, καθώς τα αντικείμενά τους εκτυπώθηκαν στον 3D printer του σχολείου μας.

Στο ίδιο πλαίσιο της Σχεδίασης του MYP και ακολουθώντας τα στάδια του κύκλου σχεδίασης, οι μαθητές του MYP4 – Γ’ Γυμνασίου υλοποίησαν χρηστικά αντικείμενα για το γραφείο τους,

Οι μαθητές είχαν την επιλογή να σχεδιάσουν τρισδιάστατα ψηφιακά προϊόντα ή να τα κατασκευάσουν με χρήση κατάλληλων υλικών και εργαλείων στο Visual Art Studio του σχολείου μας.

Log in with your credentials

Forgot your details?