Εβδομάδα Πειραματικών Επιστημών Γ’ Γυμνασίου (15.4.24-19.4.24)

Η διεπιστημονική προσέγγιση στις πειραματικές επιστήμες είναι σημαντική διότι επιτρέπει την ολιστική κατανόηση σύνθετων προβλημάτων, ενθαρρύνει την ανακάλυψη και την καινοτομία και προάγει την συνεργασία και την ομαδικότητα.

Στο πλαίσιο της εβδομάδας των Πειραματικών Επιστημών οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου εφάρμοσαν την Επιστημονική Μέθοδο, συνδύασαν γνώσεις Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας και μελέτησαν την ηλεκτρική αγωγιμότητα διαλυμάτων αλατόνερου.

  • Ενημερώθηκαν για την ηλεκτρική αγωγιμότητα και κατάλαβαν ότι ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να διαρρέει όχι μόνο μεταλλικά καλώδια αλλά και ένα διάλυμα αλατόνερου.
  • Αναρωτήθηκαν για τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ηλεκτρική αγωγιμότητα του αλατόνερου.
  • Συσχέτισαν την ηλεκτρική αγωγιμότητα με την μεταφορά ερεθισμάτων μέσω της μεμβράνης ενός νευρικού κυττάρου
  • Χωρίστηκαν σε ομάδες και σχεδίασαν ένα πείραμα για να ελέγξουν τις υποθέσεις τους.
  • Επισκέφθηκαν το εργαστήριο για να εκτελέσουν το πείραμα, συνέλεξαν δεδομένα, τα ανέλυσαν και κατέληξαν σε συμπεράσματα.
  • Τέλος συμπλήρωσαν μια αναφορά εργαστηρίου στην οποίο παρουσίασαν την διαδικασία που ακολούθησαν.

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στην διάρκεια όλης της εβδομάδας στις ώρες των μαθημάτων της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας και ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για μαθητές και εκπαιδευτικούς!

Log in with your credentials

Forgot your details?