Σχολικός Εκφοβισμός και Διαδικασία Επίλυσης Συγκρούσεων

Το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των μαθητών της Ε’ Δημοτικού ολοκλήρωσε Ψυχοεκπαιδευτική Δράση στο πλαίσιο της τάξης με θέμα: «Σχολικός Εκφοβισμός και Διαδικασία Επίλυσης Συγκρούσεων».

Με τους μαθητές μας αποσαφηνίσαμε τις διαφορές ανάμεσα στον σχολικό εκφοβισμό και στις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων. Εξηγήθηκαν οι διαφορετικές μορφές εκφοβισμού, ο νευραλγικός ρόλος των θεατών καθώς και οι ορθοί τρόποι αντιμετώπισής του.

Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι διαφορετικοί τρόποι επίλυσης συγκρούσεων, και συγκεκριμένα: ο παθητικός, ο επιθετικός και ο διεκδικητικός. Εξηγήθηκαν τα ψυχικά οφέλη του διεκδικητικού τύπου μέσα από την οριοθέτηση των ανεπιθύμητων μορφών συμπεριφοράς, της δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για επικοινωνία, και τον προσδιορισμό κανόνων στην επικοινωνία και στο παιχνίδι. Αποσαφηνίστηκαν με απλό και πρακτικό τρόπο τα βήματα μιας λειτουργικής επικοινωνίας:

  • Βήμα 1ο: Βάζουμε σε λόγια ό,τι δεν επιθυμούμε με φράσεις όπως «Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν μου αρέσει», «Δεν σου επιτρέπω», «Χρειάζεται να σταματήσεις».
  • Βήμα 2ο: Δημιουργούμε κατάλληλες συνθήκες επικοινωνίας εξηγώντας πως «Για να μιλήσουμε, χρειάζεται πρώτα να είμαστε ήρεμοι».
  • Βήμα 3ο: Ορίζουμε κανόνες επικοινωνίας και παιχνιδιού, κάνοντας καθαρή τη θέση μας πως «Χρειάζεται να συμφωνούμε και οι δυο», «Χρειάζεται να νιώθουμε καλά και οι δυο».

Εάν κατά τη διαδικασίας οριοθέτησης συμπεριφορών που μας προξενούν δυσφορικά συναισθήματα ο συνομιλητής μας θυμώσει, δε σημαίνει πως θα έπρεπε να έχουμε πράξει διαφορετικά. Εμπιστευόμαστε το συναίσθημά μας και διασφαλίζουμε κατάλληλο περιβάλλον συνύπαρξης. Όταν κρίνεται απαραίτητο ζητούμε τη βοήθεια των ενηλίκων που εμπιστευόμαστε, αφού το να ζητούμε βοήθεια είναι μια καλή πρακτική.

Οι μαθητές μας δημιούργησαν σε ομάδες τις δικές τους αφίσες και έστειλαν το δικό τους μήνυμα!

Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές μας!

Log in with your credentials

Forgot your details?