Αγγλικά

Οι μαθησιακοί στόχοι και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών της Α΄Λυκείου στο μάθημα των Αγγλικών ακολουθούν τη φιλοσοφία του ΜΥΡ (βλ. οι ξένες γλώσσες στο Γυμνάσιο). Στην Α΄Λυκείου τα Αγγλικά διδάσκονται 3 ώρες εβδομαδιαίως και οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομοιογενείς ομάδες, οι περισσότερες από τις οποίες προετοιμάζονται  για τις εξετάσεις του Βρετανικού Ινστιτούτου για τα διπλώματα FCE, CAE ή CPE.

Οι μαθητές της Α΄Λυκείου που φοιτούν σε τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Βρετανικού Ινστιτούτουμπορούν,εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν ένα επιπλέον δίωρο Αγγλικών την εβδομάδα (σύνολο ωρών: 5). Το δίωρο αυτό διευκολύνει τη στοχευμένη προετοιμασία των μαθητών για το δίπλωμα που τους ενδιαφέρει.

Στη Β΄ και στη Γ΄Λυκείου τα Αγγλικά διδάσκονται 2 ώρες εβδομαδιαίως.

Οι μαθητές της Γ΄Λυκείου που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις για το Ειδικό Μάθημα Αγγλικών –μέσω του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων– έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ειδικό τμήμα προετοιμασίας.

Log in with your credentials

Forgot your details?