Μελέτη at CGS

Η καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης και μελέτης αποτελούν σημαντικό στοιχείο του προγράμματος που εφαρμόζουμε και αφορά στην προσέγγιση όλων των διδακτικών αντικειμένων, καθώς εντάσσεται  στη φιλοσοφία του IB Primary Years Prigramme (IB PYP) που υιοθετεί το σχολείο μας.

Ο βασικός εκπαιδευτικός της τάξης είναι υπεύθυνος κατά κύριο λόγο για την καλλιέργεια των σχετικών δεξιοτήτων και συνεργάζεται στενά με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της τάξης. Η ολοκλήρωση των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα δεν αποτελεί προτεραιότητά του CGS, καθώς οι στρατηγικές μελέτης που αποκτούν οι μαθητές είναι εκείνες που θα αποτελούν εφόδιά τους για όλη την μετέπειτα μαθησιακή τους πορεία.

Ο κάθε  εκπαιδευτικός  συμφωνεί με τους μαθητές για τα στοιχεία που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα ανάλογα με τις ανάγκες τους, κάθε φορά που θα πρέπει να μελετήσουν ένα διδακτικό αντικείμενο.

Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να αποκτήσουν τρόπους οργάνωσης και μεθοδικότητας στο διάβασμά τους. Με άλλα λόγια, το παιδί μαθαίνει πώς να μαθαίνει.

Στόχος είναι η διαδικασία της μελέτης για τις τάξεις της Α’ και Β’ Δημοτικού να ξεκινά με τη μορφή εμπέδωσης – εφαρμογής στο τελευταίο πεντάλεπτο του μαθήματος, προκειμένου τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τις οδηγίες και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που έχουν να πραγματοποιήσουν και να μπορέσουν, σταδιακά να αυτονομηθούν και να αποκτήσουν αυτήν την τόσο σημαντική δεξιότητα.

Στις μεγαλύτερες τάξεις η προετοιμασία για τη μελέτη των μαθημάτων ξεκινά με τη μορφή εμπέδωσης – εφαρμογής στην ολοκλήρωση της διδασκαλίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι μαθητές είναι σε θέση να συνεχίσουν την εμπέδωση και εφαρμογή της νέας γνώσης στο σπίτι. Ο συνολικός χρόνος μελέτης στο σπίτι εξαρτάται από τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή και τον προσωπικό ρυθμό εργασίας του.

.

Log in with your credentials

Forgot your details?