Τεχνολογία / Πληροφορική

Το Πρόγραμμα Σπουδών Σχεδίασης (Πληροφορικής/Τεχνολογίας) του προγράμματος ΜΥΡ δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες με τρόπο δημιουργικό, αποτελεσματικό και δεοντολογικά ορθό.

Συγκεκριμένα:

* δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δίνουν λύσεις σε προβλήματα και να αναπτύσσουν ψηφιακά προϊόντα με χρήση του κύκλου σχεδίασης MYP.

* ενισχύει τη δημιουργική και αλγοριθμική σκέψη των μαθητών, μέσω της διδασκαλίας προγραμματισμού και της ανάπτυξης εφαρμογών

* συνδυάζει γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι μαθητές στα μαθήματα των Μαθηματικών και των Πειραματικών Επιστημών

* περιλαμβάνει την ύλη του αναλυτικού προγράμματος σπουδών

* ακολουθεί τη φιλοσοφία και τις αρχές της ακαδημίας STEM

Κατανομή των διδακτικών ωρών Τεχνολογίας & Πληροφορικής σε Design Project και εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών

Print Print Print Print

Log in with your credentials

Forgot your details?