Όμιλοι (Clubs)

Η ολόπλευρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, μέσα από ποικίλα ερεθίσματα, αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της φιλοσοφίας του Προγράμματος IB. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργούν Όμιλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων για τους/τις  μαθητές/τριες του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου και του IB Diploma Programme (IB DP 1)

Συγκεκριμένα για το Δημοτικό/ IB PYP, όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες με την ενεργή τους συμμετοχή στους Ομίλους, έχουν τη δυνατότητα:

·         Να αποκτήσουν νέα ενδιαφέροντα

·         Να καλλιεργήσουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη

·         Να ασχοληθούν με αντικείμενα που τους αρέσουν

·         Να διευρύνουν τους ορίζοντές τους

·         Να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν ιδιαίτερες κλίσεις, δεξιότητες, ταλέντα

·         Να «εξειδικευτούν» σε πεδία ενδιαφερόντων τους

·         Να αναπτύξουν ταυτόχρονα την ατομική πρωτοβουλία και τη συλλογικότητα / ομαδικό πνεύμα

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η λειτουργία τους, για τις τάξεις Α’ έως Δ’ Δημοτικού, πραγματοποιείται σε δύο κύκλους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο πρώτος κύκλος αφορά στο διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο, ενώ ο δεύτερος κύκλος από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο. Κάθε μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα επιλογής ενός Ομίλου για κάθε κύκλο.

Οι όμιλοι των τάξεων Ε’ και ΣT’ Δημοτικού είναι ετήσιοι.

Κάθε μαθητής/τρια επιλέγει ανάμεσα στους Ομίλους που αφορούν στην τάξη του οι οποίοι εντάσσονται σε 6 θεματικές ενότητες:

1.      Γλώσσα,

2.      Μαθηματικά

3.      Επιστήμες και Τεχνολογία

4.      Άνθρωπος, Κοινωνία και Περιβάλλον

5.      Τέχνες

6.      Άθληση και Υγεία

 

Πιο αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε από εδώ

 

Όσον αφορά στο  Γυμνάσιο – Α’ Λυκείου/IB MYP, το Λύκειο και το ΙΒ DP1 οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα:

·         Να ανακαλύψουν και να εξελίξουν δεξιότητες απαραίτητες για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία

·         Να ενθαρρυνθούν ώστε να συμμετέχουν σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς και συνέδρια

·         Να εμπλουτίσουν το προφίλ τους έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί υποψήφιοι στα Πανεπιστήμια που επιθυμούν να σπουδάσουν καθώς και στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

Δεδομένου ότι οι μαθητές/τριες αυτής της ηλικίας έχουν περιορισμένο ελεύθερο χρόνο και λαμβάνοντας υπόψη ότι αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης αποτελούν η ολιστική ανάπτυξη των μαθητών καθώς και η πολύπλευρη εξέλιξη της προσωπικότητάς τους, οι Όμιλοι, τους δίνουν τη μοναδική ευκαιρία να ασχοληθούν με θέματα και αντικείμενα της αρεσκείας τους, να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και να εστιάσουν σταδιακά σε θέματα που συνδέονται με την κατεύθυνση των σπουδών τους.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι Όμιλοι λειτουργούν Οκτώβριο με Απρίλιο κάθε ακαδημαϊκή χρονιά. Ο κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει έναν όμιλο κάθε χρόνο (εξαίρεση αποτελούν κάποιες Αθλητικές Αντιπροσωπευτικές Ομάδες Λυκείου/IB Diploma Programme, οι οποίες προπονούνται ανάλογα με το πρόγραμμα των τουρνουά και κάποιοι Όμιλοι με μεγάλη συμμετοχή).

Οι μαθητές/τριες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε ομίλους που εντάσσονται σε 8 θεματικές ενότητες:

1. Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

2. Γλώσσα και Λογοτεχνία

3. Άτομο και Κοινωνία

4. Πειραματικές Επιστήμες

5. Μαθηματικά

6. Τέχνες

7. Σχεδίαση (Πληροφορική και Τεχνολογία)

8. Αθλητισμός και Υγεία

Ο κάθε μαθητής δηλώνει 3 ομίλους κατά σειρά προτίμησης. Στόχος είναι ο κάθε μαθητής να ενταχθεί στον Όμιλο 1ης προτίμησής του. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, θα ενημερωθεί ο μαθητής κατά περίπτωση. Η Διεύθυνση του επιπέδου του μαθητή, σε συνεννόηση με την οικογένεια, εγκρίνει την τελική επιλογή του μαθητή.

Για τη λειτουργία του κάθε Ομίλου θα πρέπει να συμπληρωθεί κάποιος ελάχιστος αριθμός συμμετοχών.

Ο μαθητής, ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στα δοκιμαστικά για την επιλογή  των Αθλητικών Αντιπροσωπευτικών Ομάδων του σχολείου που γίνονται στην έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς (η σύσταση της τελικής ομάδας γίνεται έπειτα από μία σειρά δοκιμαστικών ανά άθλημα), πρέπει να δηλώσει 1η επιλογή Ομίλου τις Αθλητικές Αντιπροσωπευτικές Ομάδες. Ο κάθε μαθητής θα ενημερωθεί για το εάν  προτείνεται για την αντιπροσωπευτική αθλητική ομάδα από το Αθλητικό τμήμα του σχολείου*.

Πιο αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

Log in with your credentials

Forgot your details?