Όμιλοι

Η ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από ποικίλα ερεθίσματα αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της φιλοσοφίας του Προγράμματος ΙΒ PYP. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν Όμιλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων για τους μαθητές/τριες του Δημοτικού. Όλοι οι μαθητές/τριες, με την ενεργή συμμετοχή τους στους Ομίλους, έχουν την ευκαιρία να:

  • αποκτήσουν νέα ενδιαφέροντα
  • καλλιεργήσουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη
  • ασχοληθούν με αντικείμενα που τους αρέσουν
  • διευρύνουν τους ορίζοντές τους
  • ανακαλύψουν και να αναπτύξουν ιδιαίτερες κλίσεις, δεξιότητες και ταλέντα
  • να «εξειδικευτούν» σε πεδία ενδιαφερόντων τους
  • να αναπτύξουν ταυτόχρονα την ατομική πρωτοβουλία και τη συλλογικότητα/ ομαδικό πνεύμα

Η λειτουργία τους, για τις τάξεις Α’ έως Δ’ Δημοτικού, πραγματοποιείται σε δύο κύκλους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο πρώτος κύκλος αφορά στο διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο, ενώ ο δεύτερος κύκλος από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο. Κάθε μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα επιλογής ενός Ομίλου για κάθε κύκλο.

Οι όμιλοι των τάξεων Ε’ και ΣT’ Δημοτικού είναι ετήσιοι.

Κάθε μαθητής/τρια επιλέγει ανάμεσα στους Ομίλους που αφορούν στην τάξη του οι οποίοι εντάσσονται σε 6 θεματικές ενότητες:

1. Γλώσσα, 2. Μαθηματικά, 3. Επιστήμες και Τεχνολογία, 4. Άνθρωπος, Κοινωνία και Περιβάλλον, 5. Τέχνες, 6. Άθληση και Υγεία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις :

Log in with your credentials

Forgot your details?