Πρόγραμμα Μαθησιακής Στήριξης

Είναι πλέον γνωστό ότι τα παιδιά που πραγματικά δυσκολεύονται στην τάξη δε μελετούν λιγότερο από τους συμμαθητές τους, ούτε είναι λιγότερο έξυπνα, αλλά αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται ένα διαφορετικό τρόπο και πλαίσιο για να μπορέσουν να μάθουν.

Τα τελευταία χρόνια η μελέτη των μαθησιακών δυσκολιών, η διάγνωσή τους και η διορθωτική αγωγή έχουν παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά και στην αναγνώρισή τους ως πρόβλημα που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Η διορθωτική αγωγή αφορά τα συγκεκριμένα παιδιά, αλλά απευθύνεται και στο δάσκαλο, στο συγκεκριμένο σχολικό σύστημα και στην οικογένεια. Mόνο με τη συνεργασία των όλων των κλάδων και ενδιαφερομένων μπορεί αυτή να προωθηθεί.

Το σχολείο ευαισθητοποιημένο στις ανάγκες των μαθητών και της οικογένειας, οργανώνει ένα δίκτυο στήριξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες ένταξης στο σχολικό σύστημα. Έχοντας επίγνωση της ανάγκης συνεργασίας των διαφόρων κλάδων για την επίτευξη του στόχου αυτού, στο πρόγραμμα μετέχουν οι ψυχολόγοι του σχολείου, ειδικοί παιδαγωγοί, οι δάσκαλοι και οι γονείς του μαθητή.

Το πρόγραμμα στήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες προσφέρει υπηρεσίες που απευθύνονται στους μαθητές όλων των τάξεων Νηπιαγωγείου-Δημοτικού και περιλαμβάνει τους εξής άξονες:

Α’ ΑΞΟΝΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ)

 • Διερεύνηση και αξιολόγηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών που εμφανίζονται από το Τμήμα Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης.
 • Οργάνωση και διεξαγωγή επιμορφωτικών διαλέξεων για τους γονείς, οι οποίες αφορούν σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών.
 • Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για συγκεκριμένους μαθητές με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες.
 • Ανιχνευτική λογοπεδική αξιολόγηση στους/στις μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου και Α’ Δημοτικού.

Β’ ΑΞΟΝΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ)

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν μαθησιακές δυσκολίες το Τμήμα Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης παρέχει:

 • Στήριξη του μαθητή ατομικά με σκοπό να κατανοήσει και να δεχτεί τη δυσκολία του, ώστε να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή του.
 • Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για τη στήριξη του μαθητή στην τάξη.
 • Ενημέρωση των εκπαιδευτικών στο επιστημονικό πεδίο έρευνας και αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών μέσα στην τάξη.
 • Ενίσχυση των εκπαιδευτικών με τεχνικές μαθησιακής στήριξης που περιλαμβάνει Πρόγραμμα Μαθησιακής Στήριξης τεχνικές διόρθωσης των γραπτών, διαφοροποιημένη εξέταση του μαθητή, επέμβαση του δασκάλου για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου του μαθητή και την οργάνωση του χώρου του στην τάξη.
 • Ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς του κάθε μαθητή που παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες με τους εξής τρόπους:

1.Παρουσίαση της φύσης της μαθησιακής δυσκολίας και των αιτιών της, ώστε οι γονείς να την κατανοήσουν και να την αποδεχτούν.

2.Ενημέρωση για τη στάση του Σχολείου στο θέμα των μαθησιακών δυσκολιών

3.Καθοδήγηση των γονέων για τη βοήθεια που μπορούν να παρέχουν στο παιδί τους στη μελέτη στο σπίτι και γενικότερα στην οργάνωσή του.

 • Συνεργασία με τους φορείς-ειδικούς παιδαγωγούς που παρέχουν παρέμβαση εκτός Σχολείου.

Γ’ ΑΞΟΝΑΣ

Στις περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης το Σχολείο παρέχει, κατόπιν επίσημης συναίνεσης των γονέων, υπηρεσίες εξατομικευμένης στήριξης των μαθητών.

Αυτές περιλαμβάνουν:

 • Ολοκληρωμένη αξιολόγηση με χορήγηση ψυχομετρικών τεστ.
 • Ψυχοπαιδαγωγική αποκατάσταση παράλληλα με το υποχρεωτικό σχολικό πρόγραμμα με τις εξής μορφές:
 1. α. Εξατομικευμένα: μαθησιακή παρέμβαση από έμπειρους ειδικούς παιδαγωγούς, δύο φορές την εβδομάδα, σε ετήσια βάση.
  β. Στην τάξη: παρακολούθηση και στήριξη των μαθητών μέσα στην τάξη και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή/και
 2. Ομαδικά: σε περίπτωση που οι ανάγκες του μαθητή το επιτρέπουν, εισαγωγή σε ομάδα δημιουργικής γραφής και έκφρασης, μια φορά την εβδομάδα, διάρκειας ενός τρίμηνου (π.χ. σύνθεση ομάδας 5 μαθητών ίδιας βαθμίδας για δημιουργική γραφή, έκφραση, χρήση παιχνιδιού και ζωγραφικής ως μέσα για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών).

Οι παροχές του Γ Άξονα επιλέγονται προαιρετικά και κοστολογούνται ανάλογα. Δηλώσεις συμμετοχής στις παροχές του Γ Άξονα γίνονται δεκτές άμεσα από το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης του σχολείου.

Log in with your credentials

Forgot your details?